Šola vodenja je namenjana vsem, ki želijo nadgraditi svoje vodstvene in komunikacijske sposobnosti.


Cilji šole vodenja:

     ozavestiti položaj vodje v sistemu,
     razvoj ključnih vodstvenih veščin,
     osvojitev tehnik učinkovitega vodenja

Šola je razdeljena na 4 samostojne module, ki se medsebojno dopolnjujejo in nadgrajujejo.

Intenzivno interaktivno delo udeležencev temelji na primerih iz prakse, med posameznimi moduli udeleženci delajo individualno. Delavnice bomo izvedli na lokaciji Dolenjska cesta 318, Lavrica.

Delavnice vodita Helena Jurca in mag.Anita Ličen Žagar.


Kotizacija za vse 4 module skupaj znaša 950 EUR.

Ceni je potrebno dodati 22% DDV.


1. modul  IDENTITETA VODJE V VUCA SVETU

Vodja, voditelj

Kako si ustvariti položaj vodje (formalna moč in neformalna/socialna moč)

Kaj je vodenje, kdaj je vodenje učinkovito

Položaj vodje v sistemu

Vpliv vodje v VUCA situaciji


Temeljna načela vodenja

Odgovornost (vrste odgovornosti, posledice pomanjkanja odgovornosti)
Krepitev osebne odgovornosti vsakega posameznika za doseganje skupnih ciljev
Zaupanje (tehnično in čustveno, vpliv zaupanja na učinkovito vodenje)
Kontrola (poveže odgovornost in zaupanje)


Ciljno vodenje

Poznavanje in razumevanje skupnih ciljev družbe

Postavljanje ciljev, komuniciranje ciljev s sodelavci

Povezava ciljev, vrednot držbe, vizije in sodelavcev in motiviranost


Termin izvedbe 1. modula: 7. maj 2024, od 9.00 do 13.00 ure

2. modul  DELEGIRANJE IN POVRATNE INFORMACIJE

Učinkovita komunikacija

Postavljanje in delegiranje ciljev

Ključni dejavniki v komunikaciji (namen, pozornost, izbor besed, govorica telesa, ...)


Komunikacija s sodelavci

Zakaj se s sodelavci pogovarjamo, kaj od pogovora pričakujemo, način vodenja pogovora,

Povratne informacije

                                             Kvalitetna povratne informacije so eno najpomembnejših orodij vodenja

Delegiranje

Kaj in komu delegiramo, osnovni namen in kontrola delegiranja


Termin izvedbe 2. modula:  14. maj 2024, od 9.00 do 13.00 ure


3. modul        VODJA IN RAZPOLOŽENJA

Razpoloženja in vodenje

Kako zaznamo situacijo, kaj nas iz produktivnih razpoloženj potisne v neproduktivna? Kje je ključni korak za ohranitev pozitivnosti?


Upravljanje s čustvi in vodenje

Poznavanje različnih čustvenih stanj, njihovo prepoznavanje pri sebi in sodelacih. Poudarek na vodenju zahtevnejših sogovornikov.

Pomembnost osredotočenosti

Nekaj osnovnih vaj za osredotočenost na zaznave v telesu. Telo nam sporoča obilo informacij, če jih prepoznamo, jih lahko koristno uporabimo za povečanje produktivnosti v odnosih, komunikaciji in za kreiranje visoko učinkovitega delovnega okolja.


Termin izvedbe 3. modula: 4. junij 2024, od 9.00 do 13.00 ure

4. modul  TIMSKO DELO, RAZLIČNOST, KONFLIKTI


Različnost osebnosti

Različno motivacijski tipi osebnosti, povezava z izbiro vedenj, stili vodenja, Razvoj prožnosti.


Konflikti

Razlogi za nastanek, razumevanje sprememb razpoloženj pri pojavu napetosti in učinkovit odgovor vodje. Razlika med nasprotovanjem in konflikti.

Timsko delo

Ovrednotenje najpogostejših motenj, ki se pojavljajo v delovanju tima. Povezava med simptomi in razlogi za oblikovanje strategij za pravočasno odpravo razlogov in s tem povečanje učinkovitosti tima. Navigiranje tima k skupnemu cilju.


Termin izvedbe 4. modula:  11. junij 2024, od 9.00 do 13.00 ure